Uspješna druga godina održavanja ove manifestacije, pokazatelj je potencijalne tradicije i eventualnog produljenja turističke sezone. Kako na Hvaru, tako i u cijeloj Dalmaciji.

 

Kako je izgledao ovogodišnji Peškafondo, tko su pobjednici i kakvi su dojmovi, pogledajte upravo u ovoj reportaži: